Szkoła Podstawowa nr 4

Rekrutacja do przedszkola

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w SP-4 Ruda Śląska.  

Rodzice dziecka już uczęszczającego do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu.  

W terminie: od 15 lutego 2023 r.  do 21 lutego 2023 r.  

Rodzice dzieci składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.  

Rodzice, którzy złożą wypisaną deklarację o rezygnacji z edukacji przedszkolnej,  automatycznie rezygnują z miejsca w naszym oddziale przedszkolnym.

 Informacja dla Rodziców chcących zapisać swoje dziecko do oddziału przedszkolnego.

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą elektroniczną. 

DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE:

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2017, 2018, 2019.   

W terminie  

od 1 marca 2023 r. od godziny 800 do 15 marca 2023 r. do godziny 1500

nastąpi rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców.

Po rejestracji Rodzice dziecka składają wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w oddziale przedszkolnym.

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet, mogą zgłosić się po potrzebne dokumenty do dyrektora .

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentacją będą przyjmowane i weryfikowane w godzinach od 800 do 1500.