Szkoła Podstawowa nr 4

Rekrutacja do przedszkola

Nabór do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4, rozpocznie się

1 marca i potrwa do 15 marca.

Nabór będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Elektronicznego zgłoszenia będzie można dokonać przez stronę:

rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2015, 2016, 2017, 2018.
Procedura przewiduje konieczność złożenia w przedszkolu pierwszego wyboru, oryginałów wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.
Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją będą przyjmowane i weryfikowane w godzinach od 8:00 do 15:00.