Szkoła Podstawowa nr 4

Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

W minionym tygodniu pozostaliśmy w tematyce związanej z Polską.
Dzieci przez cały tydzień słuchały i poznawały różne polskie legendy, wykonały do nich ilustracje. Przedszkolaki poznawały potrawy różnych regionów Polski a także tradycje.
Dzieci dowiedziały się jak wyglądają stroje ludowe, a w szczególności  strój śląski. Uczyły się piosenki “Karliku, Karliku”.
W tym tygodniu poznały także literę „I”, „i” małą i wielką, drukowaną i pisaną. Rozwijały słuch fonematyczny. Zapoznały się z zapisem cyfrowym liczby „5”.  Tydzień zakończył się uroczystością związaną z obchodami Dnia Praw Dziecka.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta