Szkoła Podstawowa nr 4

DYREKCJA SZKOŁY, SEKRETARIAT
mgr Grażyna Kukiełka Dyrektor szkoły
mgr Danuta Radlak – Puch Zastępca dyrektora
lic. Daria Plachetka Sekretarz szkoły
Czynne codziennie 8:00 - 16:00
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej
ul. Lwa Tołstoja 1
41-709 Ruda Śląska
tel. (032) 248 69 34
fax (032) 244 49 79
sekretariat@sp4ruda.pl
nr konta Rady Rodziców:
98 1020 2401 0000 0102 0449 4407
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej
ul. Lwa Tołstoja 1
41-709 Ruda Śląska
tel. (032) 248 69 34
fax (032) 244 49 79
sekretariat@sp4ruda.pl
nr konta Rady Rodziców:
98 1020 2401 0000 0102 0449 4407