Szkoła Podstawowa nr 4

Nasze przedszkole ...

Jesteśmy małym przyjaznym dziecku i rodzicom przedszkolem. 
Dbamy o ciepłą, rodzinną atmosferę. 
Poprzez zabawę i twórczą aktywność rozwijamy osobowość i talenty dziecka. 
Otaczamy dzieci  szacunkiem i troszczymy się o ich zdrowie i bezpieczeństwo. 
Rozbudzamy zainteresowanie i przywiązanie do regionu śląskiego. 
Jesteśmy otwarte i wrażliwe na „wielkie problemy małych ludzi”

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej funkcjonuje od 2013r.  Stąd historia naszego przedszkolna nie jest długa, lecz na pewno interesująca. W swych działaniach, dążymy do pokazania dziecku świata w jak najbogatszej formie. Nie boimy się nowych rozwiązań. Odkrywamy przed dzieckiem świat, wykorzystując kreatywne sposoby przyswajania wiedzy, połączone z zabawą i atmosferą pełnego szacunku dla dziecka i jego indywidualności. Działania te bezpośrednio koordynuje Pani Dyrektor mgr Grażyna Kukiełka, związana z Przedszkolem od początku jego istnienia.

Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom:

świetną zabawę
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z MEN)
wprowadzanie w świat pojęć matematycznych i pisma, co znacznie ułatwia w przekroczeniu progu szkolnego w przyszłości
program stymulujący rozwój kreatywności i zdolności twórczych
działania rozwijające inteligencję społeczną
budzenie zdolności muzycznych, plastycznych i językowych (j. angielski)
pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz pedagoga szkolnego
wycieczki, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźm
zabawy na świeżym powietrzu

Nasze przedszkole
dla Rodziców:

Jest otwarte na partnerską współpracę
Umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki, imprezach okolicznościowych, zajęciach otwartych, zajęciach integracyjnych dla dzieci i rodziców.
Zapewnia konsultacje z psychologiem, logopedą, pedagogiem szkolnym
Organizuje spotkania rodzinne

Gwarantujemy

fachową, dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną,
świetnie wyposażoną salę zabaw,
domową, życzliwą, pełną ciepła i radości atmosferę,
odpowiednie przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole!

Zapraszamy Wasze dzieci do naszego Przedszkola!