Szkoła Podstawowa nr 4

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie!

W związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 stanęliśmy w obliczu nowego wyzwania edukacyjnego, jakim jest zdalne nauczanie. Jest to sytuacja trudna dla wszystkich: dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli. Myślimy jednak, iż prezentowane poniżej poradniki/publikacje znacznie ułatwią nam to zadanie. Damy wspólnie radę - bo kto, jeśli nie MY!

Jak skutecznie uczyć się w domu
Zdalne nauczanie - poradnik dla ucznia
Zdalne nauczanie - poradnik dla rodzica
Zdalne nauczanie - poradnik dla szkół
Zarządzanie sobą w czasie

Polecenia i materiały z przedmiotów dla każdej klasy, znajdują się w e-dzienniku w zakładce ,,Zadania domowe".

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych dopuszczonych przez MEN

W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt. Poniżej przedstawiamy terminarz konsultacji nauczycielskich:

Plan pracy pedagoga i psychologa szkolnego

Akty prawne oraz rozporządzenia związane ze zdalnym nauczaniem:

Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19