Szkoła Podstawowa nr 4

Rok szkolny 2022/2023

Odział / klasa Tytuł programu / innowacji Nauczyciel realizujący
odział przedszkolny ,,Rosnę z matematyką" mgr Marta Michałowska
IIIa, IIIb „Mądrej głowie dość dwie słowie” mgr Teresa Górkiewicz
mgr Sabina Kotusz
IV-VIII „Razem przez świat” mgr Elżbieta Woszczyna
Uczniowie z trudnościami
w nauce
„Listy - podzielmy się wrażeniami" mgr Agnieszka Masztalska
VIII ,,Próbna klasówka sposobem na lepszy wynik podczas sprawdzianu" mgr Dominika Jankowska

Rok szkolny 2021/2022

Odział / klasa Tytuł programu / innowacji Nauczyciel realizujący
odział przedszkolny ,,Zabawa sztuką" - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny mgr Monika Czoik-Nowicka
„Z darami Natury świat nie jest ponury" - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny"
IV-VIII „Natura i ekologia w sztuce i historii” mgr Małgorzata Szeligiewicz
mgr Ewa Ambroziak
I-VIII „Język angielski dla babci lub dziadka wraz z wnukami" mgr Agnieszka Masztalska
IV-VIII ,,Smakowita tabliczka… mnożenia – turniej międzyklasowy” mgr Danuta Radak - Puch
mgr Aneta Pańczak
mgr Dominika Jankowska
mgr Arlena Pawliszak

Rok szkolny 2020/2021

Odział / klasa Tytuł programu / innowacji Nauczyciel realizujący
odział przedszkolny Akcja STOP mgr Anastazja Jaszczyk
Ia „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” mgr Teresa Górkiewicz
„My Wam to zaśpiewamy" mgr Anna Jarczyk
Ib „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” mgr Sabina Kotusz
IIa „My Wam to zaśpiewamy" mgr Anna Jarczyk
III „My Wam to zaśpiewamy" mgr Anna Jarczyk
IVa ,,Czekoladowa... tabliczka mnożenia - turniej między klasowy" mgr Danuta Radlak - Puch
IVb „Być jak Ignacy" mgr Dorota Marklowska
,,Czekoladowa... tabliczka mnożenia - turniej między klasowy" mgr Monika Wojciechowska
Va ,,Czekoladowa... tabliczka mnożenia - turniej między klasowy" mgr inż. Aneta Pańczak
„Język polski bez tajemnic" - kółko mgr Dorota Marklowska
VIa ,,Czekoladowa... tabliczka mnożenia - turniej między klasowy" mgr Monika Wojciechowska
VIb „Być jak Ignacy" mgr Monika Wojciechowska
,,Czekoladowa... tabliczka mnożenia - turniej między klasowy"
VIc ,,Czekoladowa... tabliczka mnożenia - turniej między klasowy" mgr Monika Wojciechowska
VIIa Program edukacji mat - przyr z wykorzystaniem j. angielskiego i technologii cyfrowo - informatycznej EDU SCIENSE z rozszerzeniem na EDU - ARCTIC mgr Małgorzata Szeligiewicz
Projekt edukacyjny z okazji 100-rocznicy Powstań Śląskich mgr Elżbieta Woszczyna
VIIb ,,Czekoladowa... tabliczka mnożenia - turniej między klasowy" mgr inż. Aneta Pańczak
Program edukacji mat - przyr z wykorzystaniem j. angielskiego i technologii cyfrowo - informatycznej EDU SCIENSE z rozszerzeniem na EDU - ARCTIC mgr Małgorzata Szeligiewicz
Projekt edukacyjny z okazji 100-rocznicy Powstań Śląskich mgr Elżbieta Woszczyna
VIIc ,,Czekoladowa... tabliczka mnożenia - turniej między klasowy" mgr inż. Aneta Pańczak
Program edukacji mat - przyr z wykorzystaniem j. angielskiego i technologii cyfrowo - informatycznej EDU SCIENSE z rozszerzeniem na EDU - ARCTIC mgr Małgorzata Szeligiewicz
Projekt edukacyjny z okazji 100-rocznicy Powstań Śląskich mgr Elżbieta Woszczyna
VIIIa Projekt edukacyjny z okazji 100-rocznicy Powstań Śląskich mgr Elżbieta Woszczyna
świetlica Tutoring – klasa VIII mgr Małgorzata Szeligiewicz
„Przyjaciele Ziemi – czyli, Jak pokochać przyrodę, żeby przyroda pokochała nas.” dzieci klas 1-4
„Powtórka przed egzaminem z j. polskiego" - klasa VIII mgr Dorota Marklowska
Postcrossing – kartka pocztowa oknem na świat mgr Agnieszka Masztalska
mgr Marzena Skrzypiec
„Piękna nasza Polska cała! Cudze chwalicie swego nie znacie ...ale poznacie!" mgr Bernadeta Parol
mgr Teresa Górkiewicz
mgr Marzena Skrzypiec
„Poznajemy świat – śladami wielkich artystów” mgr Ewelina Hanusiak
„Magiczne kółeczka – zabawa z origami”
biblioteka „Przerwa (od pandemii) z książką” - budowanie nawyków czytelniczych i wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką mgr Agnieszka Masztalska
mgr inż. Agnieszka Lorencka
p. Anna Wnuk
p. Iwona Jarek