Szkoła Podstawowa nr 4

Egzaminy próbne w roku szkolnym 2023/2024


I próbny egzamin  21 XI-23 XI 2023r.,
II próbny egzamin 19 III -21 III 2024r.

I.             Cel: bezpośrednia praca ucznia z arkuszem egzaminacyjnym (ksero ze strony CKE).

II.            Cel: próbny egzamin w salach egzaminacyjnych zaplanowanych dla każdego ucznia na egzamin główny

       1. Uczeń i rodzice otrzymają informację od uczącego nauczyciela o wynikach próbnego egzaminu. Wyniki próbnych egzaminów stanowią diagnozę i nie podlegają zapisowi do osiągnięć uczniów w e-dzienniku.

        2.    Próbny egzamin w założeniu ma pomóc uczniom w pokonaniu np.sytuacji stresu na egzaminie, uświadomić ewentualne braki, które należy uzupełnić w pracy na lekcjach, zajęciach dodatkowych z godzin ds. dyrektora i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

         3.     Dni próbnych egzaminów nie są wolnymi dla uczniów, dlatego egzamin zaplanowano  po lekcjach. Na pewno w dniach egzaminu Nauczyciele nie zaplanują sprawdzianów.

         4.     W dniach próbnych egzaminów obowiązuje strój :biała bluzka, koszula ;czarna, granatowa spódniczka, spodnie. Uczniowie mają również  II śniadanie i wodę.

I próbny  egzamin 21 XI-23 XI 2023r.*

lp

Przedmiot; czas standard/wydłużony

data

czas trwania

czas  wydłużony

1.

język polski

120 min/ do 180 min

21 XI 2023

 14.30-16.30

 14.30-17.30

2.

matematyka

100 min/ do 150 min

22 XI 2023

 14.30- 16.10

14.30- 17.00

3.

język angielski

 90 min/ do 135 min

23 XI 2023

14.30-16.00

14.30-16.45

4.

język niemiecki

90 min/ do 135 min

23 XI 2023

14.30-16.00

14.30-16.45

II próbny egzamin 19 III – 21 III 2024r.*

lp

Przedmiot; czas standard/wydłużony

data

czas trwania

czas  wydłużony 

1.

Język polski  

 120 min/ do 180 min

19 III 2024

 14.30-16.30

14.30-17.30

2.

matematyka

 100 min/ do 150 min

20 III  2024

14.30- 16.10

14.30- 17.00

3.

język angielski

 90 min/ do 135 min

21 III 2024

14.30-16.00

14.30-16.45

4.

język niemiecki 

90 min/ do 135 min

21 III 2024

14.30-16.00

14.30-16.45


*Godziny I i II próbnego egzaminu mogą ulec zmianie.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Egzamin główny 14-16 V 2024 godz. 9.00

lpPrzedmiot;
czas standard/wydłużony

data

godz. 9.00

czas trwaniaczas  wydłużonyTermin dodatkowy
1.

język polski

120 min/ do 180 min

14 V 2024 120 min. 180 min10  VI 2024
2.

matematyka

100 min/ do 150 min

15 V 2024100 min.150 min.11 VI 2024
3.

język angielski

90 min/ do 135 min

16 V 202490 min.135 min.12 VI 2024
4.

język niemiecki

90 min/ do 135 min

16 V 202490 min.135 min.12 VI 2024

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom: 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji: do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającymzaświadczeń oraz informacji: 3 lipca 2024 r.


Więcej informacji nt. egzaminu ósmoklasisty znajdziesz tutaj: