Szkoła Podstawowa nr 4

Egzaminy próbne w roku szkolnym 2022/2023


I próbny  Egzamin klasy VIIIa,VIIIb, VIIIc 22 XI-24 XI 2022r.,
II próbny  Egzamin klasy VIIIa,VIIIb, VIIIc 21 III -23 III 2023r.

I.             Cel: bezpośrednia praca ucznia z arkuszem egzaminacyjnym ( ksero ze strony CKE).

II.            Cel: próbny egzamin w salach egzaminacyjnych zaplanowanych dla każdego ucznia na egzamin 23-25.05.2023r.

Praca na arkuszach ( za zgodą rodziców ) zakupionych w Wydawnictwie OPERON.

       1. Uczeń i rodzice otrzymają informację od uczącego nauczyciela o wynikach próbnego egzaminu. Wyniki próbnych egzaminów stanowią diagnozę i nie podlegają zapisowi do osiągnięć uczniów w e-dzienniku.

        2.    Próbny egzamin w założeniu ma pomóc uczniom w pokonaniu np.sytuacji stresu na egzaminie, uświadomić ewentualne braki, które należy uzupełnić w pracy na lekcjach, zajęciach dodatkowych z godzin ds. dyrektora i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

         3.     Dni próbnych egzaminów nie są wolnymi dla uczniów, dlatego egzamin zaplanowano  po lekcjach. Na pewno w dniach egzaminu Nauczyciele nie zaplanują sprawdzianów.

         4.     W dniach próbnych egzaminów obowiązuje strój :biała bluzka, koszula ;czarna, granatowa spódniczka, spodnie. Uczniowie mają również  II śniadanie i wodę.

I próbny  Egzamin klasy VIIIa,VIIIb, VIIIc 22 XI-24 XI 2022r.*

lp

Przedmiot; czas standard/wydłużony

data

czas trwania

czas  wydłużony

1.

język polski

120 min/ do 180 min

22 XI 2022

 14.30-16.30

 14.30-17.30

2.

matematyka

100 min/ do 150 min

23 XII 2022

 14.30- 16.10

14.30- 17.00

3.

język angielski

 90 min/ do 135 min

24 XI 2022

14.30-16.00

14.30-16.45

4.

język niemiecki

90 min/ do 135 min

24 XI 2022

14.30-16.00

14.30-16.45

II próbny  Egzamin klasy VIIIa,VIIIb, VIIIc 21 III -23 III 2023r.*

lp

Przedmiot; czas standard/wydłużony

data

czas trwania

czas  wydłużony 

1.

Język polski  

 120 min/ do 180 min

21 III 2023

 14.30-16.30

14.30-17.30

2.

matematyka

 100 min/ do 150 min

22 III  2023

14.30- 16.10

14.30- 17.00

3.

język angielski

 90 min/ do 135 min

23 III 2023

14.30-16.00

14.30-16.45

4.

język niemiecki 

90 min/ do 135 min

23 III 2023

14.30-16.00

14.30-16.45


*Godziny I i II próbnego Egzaminu mogą ulec zmianie.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.


Więcej informacji nt. egzaminu ósmoklasisty znajdziesz tutaj: