Szkoła Podstawowa nr 4

nr konta Rady Rodziców
98 1020 2401 0000 0102 0449 4407
Skład rady rodziców
przewodnicząca Łukasz Matuszek
skarbnik Jolanta Wasiuk
komisja rewizyjna Anita Knapik
oddział przedszkolny Katarzyna Lewicka
klasa Ia Horzela Zuzanna
klasa Ib Monika Pańtak
Tomasz Błaszczyk
klasa IIa Łukasz Matuszek
klasa IIIa Danuta Popiołek
Mariola Rolek
Sandra Briks
klasa IVa Sylwia Abramczuk
Dominika Żydek
klasa IVb Marcin Fyda
Monika Zalewska
klasa Va Sandra Chlewicka
klasa VIa Jolanta Wasiuk
Monika Dziewięcka
klasa VIb Izabela Kozak
klasa VIc Anna Bereżewska
Aneta Koźlik
klasa VIIa Izabela Polcyn
klasa VIIb Anita Knapik
klasa VIIc Agnieszka Helmys
klasa VIIIa Mirosława Wyrwich
Joanna Brysz