Szkoła Podstawowa nr 4

nr konta Rady Rodziców
98 1020 2401 0000 0102 0449 4407
Skład Rady Rodziców
przewodnicząca Agnieszka Łosiewicz
zastępca przewodniczącej Sabina Borkowska
skarbnik Monika Zalewska
klasa Ia
klasa IIa Damian Pietrowski
klasa IIIa Damian Salwiczek
Adrianna Duda
Mateusz Duda
klasa IIIb Katarzyna Wyleżyk
Agnieszka Łosiewicz
klasa IVa
klasa IVb Tomasz Błaszczyk
Sabina Borkowska
klasa Va
klasa VIa Agnieszka Łosiewicz
klasa VIIa
klasa VIIb Monika Zalewska
Katarzyna Błaszyk
klasa VIIIa Agnieszka Kopyciok