Szkoła Podstawowa nr 4

DYREKCJA SZKOŁY, SEKRETARIAT
mgr Grażyna Kukiełka Dyrektor szkoły
mgr Danuta Radlak – Puch Zastępca dyrektora
lic. Daria Plachetka Sekretarz szkoły
GRONO PEDAGOGICZNE
mgr Ewa Ambroziak plastyka
mgr Teresa Biegun pedagog szkolny
mgr Dominika Błażyca język polski, historia
mgr Jolanta Jankowska język niemiecki
mgr Paweł Piela geografia
mgr Agnieszka Masztalska psycholog szkolny
mgr Teresa Górkiewicz edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
mgr Ewelina Hanusiak wychowawca świetlicy
mgr Anna Janczewska – Połap chemia, fizyka
mgr Anna Jarczyk język angielski
mgr Renata Jarosz rewalidacja
mgr Anastazja Jaszczyk wychowanie przedszkolne
mgr Beata Jendrysek tyflopedagog
mgr Anna Jureczko język polski
mgr Bożena Kania przyroda, wychowanie fizyczne, WDŻ
mgr Tomasz Kapłon wychowanie fizyczne
mgr Rafał Koj wychowanie fizyczne, EDB
mgr Sabina Kotusz edukacja wczesnoszkolna, logopeda szkolny
mgr Grażyna Kukiełka dyrektor
mgr Monika Wojciechowska matematyka, informatyka
mgr Jolanta Lorencka język angielski, rewalidacja
mgr Barbara Makselon edukacja wczesnoszkolna
mgr Jennifer Patycka religia, wychowawca świetlicy
mgr Dorota Marklowska język polski, wychowawca świetlicy
mgr Małgorzata Martela technika
ks. Piotr Kędzior religia
mgr Małgorzata Szeligiewicz biologia, wychowawca świetlicy
mgr Aneta Pańczak matematyka
mgr Bernadeta Parol kierownik świetlicy
mgr Arlena Pawliszak matematyka
mgr Michał Pączkowski wiedza o społeczeństwie
mgr Danuta Radlak – Puch zastępca dyrektora, matematyka, informatyka
mgr Bożena Seifert edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
mgr Marzena Skrzypiec wychowawca świetlicy
mgr Dorota Krężel doractwo zawodowe
mgr Maria Wiśniowska muzyka
mgr Joanna Wojciechowska wychowanie przedszkolne
mgr Elżbieta Woszczyna historia, informatyka
mgr Janina Bienek bibliotekarz
mgr Joanna Ferdyn język angielski
mgr Ewelina Francki informatyka
mgr Dominika Jankowska matematyka
mgr Monika Niszczuk rewalidacja
mgr Urszula Wanke rewalidacja