Szkoła Podstawowa nr 4

DYREKCJA SZKOŁY, SEKRETARIAT
mgr Grażyna Kukiełka Dyrektor szkoły
mgr Danuta Radlak – Puch Zastępca dyrektora
lic. Daria Plachetka Sekretarz szkoły
GRONO PEDAGOGICZNE
mgr Jacek Adamczyk plastyka
mgr Ewa Ambroziak plastyka
mgr Teresa Biegun pedagog szkolny
mgr Natalia Bobrek wychowanie przedszkolne
mgr Dagmara Danch-Kukiełka rewalidacja
mgr Ewelina Francki informatyka
mgr Marcin Fuhrmann język niemiecki
mgr Agnieszka Masztalska psycholog szkolny, logopeda
mgr Teresa Górkiewicz edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
mgr Ewelina Hanusiak wychowawca świetlicy, socjoterapia
mgr Anna Janczewska – Połap chemia, fizyka
mgr Dominika Jankowska matematyka
mgr Renata Jarosz rewalidacja
mgr Bożena Kania przyroda, wychowanie fizyczne, WDŻ
mgr Tomasz Kapłon wychowanie fizyczne, EDB
mgr Dorota Krężel rewalidacja, doractwo zawodowe
mgr Grażyna Kukiełka dyrektor
mgr Monika Wojciechowska matematyka, informatyka, wychowawca świetlicy
mgr Jolanta Lorencka język angielski, rewalidacja
mgr Barbara Makselon edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Kwiatkowska-Raś język polski
mgr Dorota Marklowska język polski
mgr Małgorzata Martela technika
mgr Marta Michałowska wychowanie przedszkolne
mgr Renata Mieszczanin język angielski
mgr Monika Niszczuk rewalidacja
ks. Jakub Orzechowski religia
mgr Mariola Procz fizyka
mgr Michał Pączkowski wiedza o społeczeństwie
mgr Danuta Radlak – Puch zastępca dyrektora, matematyka, informatyka
mgr Bożena Seifert edukacja wczesnoszkolna
mgr Marzena Skrzypiec edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
mgr Dorota Krężel doractwo zawodowe
mgr Maria Wiśniowska muzyka
mgr Urszula Wanke rewalidacja, pedagog specjalny
mgr Elżbieta Woszczyna historia, informatyka
mgr Anna Wnuk biblioteka
mgr Wioletta Wojnarowicz historia
mgr Justyna Wyrwas biologia
mgr Maciej Zaborski religia