Szkoła Podstawowa nr 4

Zapewniamy uczniom możliwość rozwijania swoich pasji oraz wyrównywania braków edukacyjnych.

Co roku proponujemy zajęcia pozalekcyjne, jak na przykład:

  • kółka: biblioteczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, matematyczne, przyrodnicze, biblijne, historyczne,
  • kluby: sportowe, Młodego Odkrywcy, 
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: z matematyki, języka polskiego, 
  • gimnastyka korekcyjna,
  • robotyka,
  • szachy,
  • harcerstwo.

Uczniowie bardzo chętnie podejmują wyzwania i uczestniczą w konkursach przedmiotowych, zarówno organizowanych przez szkołę, jak również kuratoryjnych. Często odnoszą sukcesy, o czym możecie poczytać w zakładce „Osiągnięcia uczniów”.

Godziny do dyspozycji dyrektora
– zajęcia, na jakie zostały przeznaczone na rok szkolny 2023/2024
Lp.
Klasa
Ilość godzin
Przedmiot
Nauczyciel
1.
Ia
1
Zapraszam do Krainy Liter – edukacja czytelnicza
mgr Teresa Górkiewicz
2.
IIa
1
Mała Grupa Wielkich Talentów
– kółko plastyczne
mgr Bożena Seifert
3.
IIIa
1
Mała Grupa Wielkich Talentów
– zajęcia artystyczne
mgr Barbara Makselon
4.
IIIb
1
Mała Grupa Wielkich Talentów
– zajęcia artystyczne
mgr Marzena Skrzypiec
5.
IVa
1
„English Joy””
Zajęcia rozwijające.
mgr Renata Mieszczanin
6
IVb
1
W świecie baśni
i legend- kółko polonistyczne
mgr Dorota Marklowska
7.
Va
0,50
Kółko matematyczne „Mądra główka” rozwijające umiejętności matematyczne.
mgr Dominika Jankowska
8.
VIa
0,50
Kółko matematyczne „Mądra główka” rozwijające umiejętności matematyczne.
mgr Dominika Jankowska
9.
VIIa
1
Laboratorium Przyszłości
kółko
dziennikarsko – filmowe
mgr Agnieszka Masztalska
10.
VIIb
1
Zajęcia informatyczne
z wykorzystaniem pomocy z Rządowego Programu „Laboratorium Przyszłości”
mgr Monika Wojciechowska
11.
VIIIa
1
Poszukiwacze ciekawych książek
– kółko polonistyczne
mgr Dorota Marklowska