Szkoła Podstawowa nr 4

Zapewniamy uczniom możliwość rozwijania swoich pasji oraz wyrównywania braków edukacyjnych.

Co roku proponujemy zajęcia pozalekcyjne, jak na przykład:

  • kółka: biblioteczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, matematyczne, przyrodnicze, biblijne, historyczne,
  • kluby: sportowe, Młodego Odkrywcy, 
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: z matematyki, języka polskiego, 
  • gimnastyka korekcyjna,
  • robotyka,
  • szachy,
  • harcerstwo.

Uczniowie bardzo chętnie podejmują wyzwania i uczestniczą w konkursach przedmiotowych, zarówno organizowanych przez szkołę, jak również kuratoryjnych. Często odnoszą sukcesy, o czym możecie poczytać w zakładce „Osiągnięcia uczniów”.