Szkoła Podstawowa nr 4

Poznaj naszą szkolną stołówkę!

Z naszej stołówki korzysta obecnie ok. 130 dzieci. Obiady przygotowywane są w kuchni szkolnej. Nad jadłospisem pracują intendent oraz szef kuchni. W nagłych sytuacjach (np. podczas nieobecności pracownika kuchni lub zmiana organizacyjna pracy szkoły), intendent zastrzega sobie prawo zmiany jadłospisu. 
Obiady wydawane przez kuchnie są przeważnie dwudaniowe. Przygotowuje się do nich także napój. Każdy posiłek uwzględnia zasady zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży (sałatki, surówki, owoce, białko pełnowartościowe), a podczas ich przygotowywania przestrzegane są zasady higieny i rozdzielenia linii produkcyjnej.
Działa u nas system HACCP, w którym uwzględniamy dwa tzw. punkty krytyczne: dostawa i zakup produktów oraz obróbka termiczna. Aby zadbać o bezpieczeństwo bakteriologiczne, stołówka i kuchnia szkolna jest kontrolowana przez pracowników SANEPID, gdzie regularnie otrzymując bardzo dobre opinie.
Zespół kuchenny
Sabina Borkowska Szef kuchni
Sandra Florek
Ewa Lopocz
Pomoc kuchenna
Izabella Kurpas Intendent

Harmonogram przerw obiadowych 2022/2023

Kuchnia wydaje obiady w godz. 11:30 – 14:00. Przerwy obiadowe rozpoczynają się o godz. 11:30, 12:30, 13:30. Koszt jednego obiadu dla ucznia to 6,50zł.

Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1A I przerwa I przerwa I przerwa I przerwa I przerwa
2A I przerwa I przerwa I przerwa I przerwa I przerwa
3A, 3B I przerwa I przerwa I przerwa I przerwa I przerwa
4A, 4B II przerwa II przerwa II przerwa II przerwa II przerwa
5A II przerwa II przerwa II przerwa II przerwa II przerwa
6A II przerwa II przerwa II przerwa II przerwa II przerwa
7A III przerwa III przerwa III przerwa III przerwa III przerwa
8A III przerwa III przerwa III przerwa III przerwa III przerwa

Harmonogram płatności 2022/2023

Miesiąc Ilość dni obiadowych Kwota do zapłaty Uwagi
wrzesień 15 97,5zł
październik 22 143zł
listopad 21 136,5zł
grudzień 19 123,5zł
styczeń 19 123,5zł ferie 29.01-11.02.2023
luty 14 91zł ferie 29.01-11.02.2023
marzec 21 136,5zł
kwiecień 20 130ł
maj 21 136,5zł
czerwiec 14 91zł
Płatne do 10-go każdego miesiąca na podany nr konta:
ING 46105012141000002355640885