Szkoła Podstawowa nr 4

Dbamy o higienę

13 września realizując projekt “Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych” rozpoczęliśmy od przeczytania wiersza napisanego przez Juliana Tuwima pt.: “List do dzieci”. Następnie przedszkolaki rozmawiały na temat zarazków i bakterii. Dowiedziały się, jakie znaczenie dla zdrowia ma częste i dokładne mycie rąk. Omówiliśmy także schemat mycia rąk i zastosowaliśmy go w praktyce. Zajęcia dostarczyły nam wielu wrażeń oraz pokazały, że pewne umiejętności i nawyki należy kształtować już od najmłodszych lat.