Szkoła Podstawowa nr 4

Razem przez świat

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Razem przez świat”.
Projekt będzie podróżą od domu rodzinnego poprzez klasę (grupę), szkołę, swoją miejscowość, ojczysty kraj, aż do Europy.
Polega na zainspirowaniu uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.