Szkoła Podstawowa nr 4

Rekrutacja przedszkole

Nabór do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej , rozpocznie się 1 marca i potrwa do 15 marca. Nabór będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Elektronicznego zgłoszenia będzie można dokonać przez stronę: rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2015, 2016, 2017, 2018. Procedura przewiduje konieczność złożenia w przedszkolu pierwszego wyboru, oryginałów wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją będą przyjmowane i weryfikowane w godzinach od 8:00 o 15:00.

Harmonogram rekrutacji 2020/2021