Szkoła Podstawowa nr 4

listopad 2022

Razem przez świat

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Razem przez świat”.Projekt będzie podróżą od domu rodzinnego poprzez klasę (grupę), szkołę, swoją miejscowość, ojczysty kraj, aż do Europy.Polega na zainspirowaniu uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.