Szkoła Podstawowa nr 4

Pomóż nam wygrać!

Nasza szkoła bierze udział w „ Konkursie na najciekawsze video sportowe”

Prosimy całą społeczność szkolną, nauczycieli, rodziców, uczniów i wszystkich chętnych, którzy będą chcieli oddać swój głos na nasz szkolny filmik od dnia 24.05.21 do 30.05.21. o głosowanie.

KLIKNIJ TUTAJ i postępuj według instrukcji:

1. Należy wybrać pracę konkursową naszej szkoły,
2. kliknąć w przycisk „Głosuj” zlokalizowany pod pracą konkursową,
3. podać adres e-mail, na który ma zostać wysłany link aktywacyjny potwierdzający udział w głosowaniu, a następnie potwierdzić oddany głos w wiadomości mailowej, klikając w link: “potwierdzam oddanie głosu”

Organizator zastrzega, że adres e-mail, o którym mowa w pkt 3 może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.

Nagrodą w Konkursie dla 3 głównych zwycięzców jest zestaw sprzętu sportowego.
Liczymy na mobilizację wszystkich do głosowania 😊 Prosimy przekażcie to dalej, jest o co walczyć 😊