Szkoła Podstawowa nr 4

Szczepimy się!

Szanowni Państwo Rodzice,
dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do poinformowania Rodziców dzieci od 12 do 18 roku życia o dobrowolnych szczepieniach dzieci. Państwo możecie zaszczepić dzieci we własnym zakresie lub poczekać na szczepienie we wrześniu w naszej szkole.
Więcej informacji oraz kwestionariusz przed szczepieniem, znajdziecie Państwo pod tym postem na plakatach oraz na www.kuratorium.katowice.pl. Na razie jesteśmy na etapie informacyjnym. 

Natomiast,  24 IV 2021r. na godz. 16.30 BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAM DO SZKOŁY Radę Rodziców i wszystkich chętnych Rodziców na wideokonferencję z udziałem profesora medycyny i dyrektora Kuratorium Oświaty. Będę na Państwa Rodziców czekać. Porozmawiamy o szczepieniach.

z poważaniem
dyrektor Grażyna Kukiełka